Securing WebAPI calls with JSONWebToken (JWT)

Naar aanleiding van de presentatie op Microsoft Heroes Academy #4, thema: Security hierbij de sheets in PDF formaat van de sessie ‘Securing WebAPI calls with JWT’ door Peter Rombouts.

De sheets bevatten op de laatste pagina de links naar diverse gebruikte packages en tooling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *